วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก
 
ทำเนียบตระกูล กังก๋ง
 
ทำเนียบตระกูล เนื้อจีน