ครอบครัว อรุณี(แดง)- บรรจง(อ๊อด) สัตยสมบูรณ์

โรซา อรุณี(แดง) สัตยสมบูรณ์
(2473-2553)
ยอห์นบอสโก บรรจง สัตยสมบูรณ์
(2473-2543)

 ๑.๔. โรซา อรุณี(แดง) - ยอห์นบอสโก บรรจง(อ๊อด) สัตยสมบูรณ์

           ๑.๔.๑ กันตินันท์(อร) - อนุยุติ ปานมารศรี
                 ๑.๔.๑.๑ ปูริดา ปานมารศรี
                       ๑.๔.๑.๑.๑ กมล ประยุทธพร
                 ๑.๔.๑.๒ ร.ต.อ.หญิง รัฐการ ปานมารศรี
                 ๑.๔.๑.๓ ภาคิน ปานมารศรี

           ๑.๔.๒ กันยารัตน์ สัตยสมบูรณ์ - ประสาร อิ่มอาดูร
                 ๑.๔.๒.๑ ขวัญฤดี(ปู) อิ่มอาดูร
                 ๑.๔.๒.๒ กรกช อิ่มอาดูร

           ๑.๔.๓ จิติมา(ต๋อย) - สอาด กลั่นพูมีศรี
                 ๑.๔.๓.๑ สุจิรา กลั่นพูมีศรี
                 ๑.๔.๓.๒ สรนันท์ กลั่นพูมีศรี

           ๑.๔.๔ อัษฎาพร(ชาย) สัตยสมบูรณ์
                 ๑.๔.๔.๑ พรรณิพา สัตยสมบูรณ์

           ๑.๔.๕ ดร.ธวัชชัย(บอย) สัตยสมบูรณ์

กลับหน้าหลัก