ลูก-หลานในตระกูล"กังก๋ง"ที่เป็นนักบวชในคณะต่างๆ

ซิสเตอร์กิมหยุน แซ่โล้ว
คณะพระหฤทัย คลองเตย
ซิสเตอร์สุภา ทองอำไพ
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ซิสเตอร์อุรษา ทองอำไพ
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ซิสเตอร์สุภาวดี แข็งกิจ
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ซิสเตอร์อักเนส ถวิล เสรีพรพงศ์(2483-2561)
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ซิสเตอร์ คนึงนิตย์ ทองอำไพ
คณะกลาริส กาปูชิน อุดรธานี
ซิสเตอร์ประภัสสร(กุ๊ก) กังก๋ง 
คณะภคินีผุ้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล
(ซิสเตอร์คามิลเลียน)
ซิสเตอร์แบร์นาแด็ต อุทุมพร(เก๋) แซ่โล้ว
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
งานถวายตัวครั้งแรกของซิสเตอร์อักเนส ถวิล เสรีพรพงศ์ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2509