ลูก-หลานในตระกูล"กังก๋ง"ที่เป็นนักบวชในคณะต่างๆ

 

ซิสเตอร์กิมหยุน แซ่โล้ว
คณะพระหฤทัย คลองเตย

ซิสเตอร์สุภา ทองอำไพ
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ซิสเตอร์อุรษา ทองอำไพ
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ซิสเตอร์สุภาวดี แข็งกิจ
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ซิสเตอร์ ถวิล เสรีพรพงศ์
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ซิสเตอร์ คนึงนิตย์ ทองอำไพ
คณะกลาริส กาปูชิน อุดรธานี
ซิสเตอร์ประภัสสร(กุ๊ก) กังก๋ง 
คณะภคินีผุ้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล
(ซิสเตอร์คามิลเลียน)
ซิสเตอร์แบร์นาแด็ต อุทุมพร(เก๋) แซ่โล้ว
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

 

กลับหน้าหลัก