ครอบครัว "นายบ๊วย - นางหลิ่น แซ่ตัน"

 
นายบ๊วย แซ่ตัน
มารีอา หลิ่น แซ่ตัน(2457-2487)

 

ทายาทรุ่นที่ 3

1.1.1. จินดา - ยอห์นบอสโก ไพรัช(เกี๊ยว) สกุลวรกานต์(2473-2551)
        1.1.1.1. มนัส        
        1.1.1.2. ศันสนีย์(สมนึก)
        1.1.1.3. กฤษณ์
        1.1.1.4. อรัญญา
        1.1.1.5. จินตนา
        1.1.1.6. นิพนธ์
        1.1.1.7. รุ่งนภา

1.1.2. วิชิต(โม่ง) - ทองแนบ รชดา
        1.1.2.1. มานพ (เสียชีวิต)
        1.1.2.2. วิเชียร(ตุ๋ย)
        1.1.2.3. วรัญญา
        1.1.2.4. วิมลศรี
        1.1.2.5. อำนาจ
        1.1.2.6. ชเนตร
        1.1.2.7. เอนก

1.1.3. บุญธรรม(ดำ) - สวง ขาวคำ
        1.1.3.1. ธวัช
        1.1.3.2. ทวินทร์
        1.1.3.3. สมถวิล
        1.1.3.4. ประทุม
        1.1.3.5. ชัชวาล
        1.1.3.6. อัจรีย์

1.1.4. เปโตร บุญชู - เทเรซา ประนอม ประกอบกิจ(2490-2539)
        1.1.4.1. วสันต์
        1.1.4.2. ดวงพร
        1.1.4.3. พรชัย
        1.1.4.4. สายชล
        1.1.4.5. สนธยา

1.1.5. ชาญ (เสียชีวิตอายุ 1 ขวบ)

กลับหน้าหลัก