ครอบครัว " นางหลิ่น - นายบ๊วย แซ่ตัน"

มารีอา หลิ่น แซ่ตัน(2457-2487)

     นายบ๊วย แซ่ตัน

ทายาทรุ่นที่ 3

1.1.1. จินดา - ยอห์นบอสโก ไพรัช(เกี๊ยว) สกุลวรกานต์(2473-2551)
        1.1.1.1. มนัส สกุลวรกานต์       
        1.1.1.2. ศันสนีย์(สมนึก) สกุลวรกานต์
        1.1.1.3. กฤษณ์ สกุลวรกานต์
        1.1.1.4. อรัญญา - เริงชัย สารถธรรม
             1.1.1.4.1. ด.ช.โอ๊ด(เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)
             1.1.1.4.2. ชลิตา สารถธรรม
        1.1.1.5. จินตนา สกุลวรกานต์
        1.1.1.6. นิพนธ์ สกุลวรกานต์
        1.1.1.7. รุ่งนภา สกุลวรกานต์

1.1.2. กาเยตาโน วิชิต(โม่ง) - ลูซีอา ทองแนบ รชดา
        1.1.2.1. ดอมินิโกซาวีโอ จ.ส.อ.มานพ รัตนศักดิ์ชัยชาญ(2499-2538)
        1.1.2.2. วิเชียร(ตุ๋ย)
        1.1.2.3. วรัญญา
        1.1.2.4. วิมลศรี รชดา
             1.1.2.4.1. จ.ส.อ.วิทวัส ตรีกิ่ง
             1.1.2.4.2. วิลาสินี ตรีกิ่ง - พงษ์ปณจ เลยกลาง
        1.1.2.5. น.ต.ธรรศพล(อำนาจ) รชดา
        1.1.2.6. ยวง ชเนศร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญ - เทเรซา สุวรรณี สุวรรณบุตร
        1.1.2.7. เอนก

1.1.3. บุญธรรม(ดำ) - สวง ขาวคำ
        1.1.3.1. ธวัช ขาวคำ
        1.1.3.2. ทวินทร์ ขาวคำ
        1.1.3.3. สมถวิล ขาวคำ
        1.1.3.4. ประทุม ขาวคำ
        1.1.3.5. อัจรีย์ ขาวคำ
        1.1.3.6. ชัชวาล ขาวคำ

1.1.4. เปโตร บุญชู(2483-2546) - เทเรซา ประนอม ประกอบกิจ(2490-2539)
        1.1.4.1. วสันต์(เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)
        1.1.4.2. ดวงพร - ไพศาล กล่อมสมร
             1.1.4.2.1. อัถรรพล กล่อมสมร
        1.1.4.3. พรชัย - วิมณ ประกอบกิจ
             1.1.4.3.1. วสันชัย ประกอบกิจ
             1.1.4.3.2. แพร ประกอบกิจ
        1.1.4.4. สายชล - จารุวรรณ ประกอบกิจ
             1.1.4.4.1. นันทวัฒน์ ประกอบกิจ
             1.1.4.4.2. ณัชนนท์ ประกอบกิจ
        1.1.4.5. สนธยา - จารุณี ประกอบกิจ
             1.1.4.5.1. ภูมิระพี ประกอบกิจ

1.1.5. ชาญ (เสียชีวิตอายุ 1 ขวบ)

กลับหน้าหลัก