ครอบครัว "ยอแซฟ รื่น - มารีอา มักดาเลนา ซิ้วกี กังก๋ง"

ยอแซฟ รื่น กังก๋ง(อายุ 65 ปี)
ชาตะ 2 ธ.ค. 2458
มรณะ 7 ม.ค. 2523
ม.มักดาเลนา ซิ้วกี กังก๋ง(อายุ 92 ปี)
          ชาตะ -- --2458
        มรณะ 25 ต.ค. 2550

 

ทายาทรุ่นที่ 3

1.2.1. วารินทร์(แอด)- จำนงค์ กังก๋ง
        1.2.1.1. ซิสเตอร์แบร์นาแด็ต ประภัสสร(กุ๊ก) กังก๋ง        
        1.2.1.2. วาริณี(ก้อย)- นิมิตร กระทุ่มแก้ว
              1.2.1.2.1. มณฑิตา กระทุ่มแก้ว(เฟิร์น)
              1.2.1.2.2. ธันยธร กระทุ่มแก้ว(ฟอย)
        1.2.1.3. อภันตรี กังก๋ง
        1.2.1.4. ประยุทธ - พัชรินทร์ กังก๋ง
              1.2.1.4.1. ณัฐกันท์ กังก๋ง
              1.2.1.4.2. วีริน กังก๋ง
        1.2.1.5. สรรเสริญ(อ๊อฟ) - กัลยาดา กังก๋ง

1.2.2. บุญเทิ้ม - ไหม ว่องไว
        1.2.2.1. ธนภร(เอ๋) - วศิลย์ กิจเจริญ
              1.2.2.1.1. หทัยชนก กิจเจริญ
              1.2.2.1.2. สหรัฐ กิจเจริญ
        1.2.2.2. อนัญญา(แจ๋ว) ว่องไว
        1.2.2.3. ยวง ณัฐวัตร(สน) ว่องไว(2517-2561)
              1.2.2.3.1. ปอน
              1.2.2.3.2. แป้ง
        1.2.2.4. สัญญา ว่องไว
              1.2.2.4.1. แจ๊ค
        1.2.2.5. สายัณห์ ว่องไว

1.2.3. ออกัสติน วิชัย(เต๊า 2482-2561) - นงลักษณ์ บุญรติวงศ์ (กังก๋ง)

1.2.4. บาทหลวงอีเรเนอุส ดำรง บุญรติวงศ์ (กังก๋ง)

1.2.5. ดำรัส - บรรจง กังก๋ง
        1.2.5.1. วัชรีพร - สมเจต ซุกแซง
        1.2.5.2. สุภาภรณ์ - จักรวาล ภูจอมขาว
              1.2.5.2.1. ฐิติพงษ์ ภูจอมขาว
              1.2.5.2.2. สิทธิพงษ์ ลือพงษ์พันธ์
        1.2.5.3. เบญจมาศ - ทวีศักดิ์ เยี่ยมรัมย์
              1.2.5.3.1. ไอรีน เยี่ยมรัมย์
        1.2.5.4. เอมอร - คะนองเดช สอนบัว
              1.2.5.4.1. อภิธรรม สอนบัว
              1.2.5.4.2. ปัญญาวุธ สอนบัว
              1.2.5.4.3. ธรรมรังสี สอนบัว
        1.2.5.5. มยุรา - อำนาจ แก้วพันธ์พงษ์
              1.2.5.5.1. ภัสสร แก้วพันธ์พงษ์
        1.2.5.6. วาสนา - ณรงค์ พงษ์พิม
        1.2.5.7. ธัญภัคสรณ์ - สรศักดิ์ ทีรคานนท์
              1.2.5.7.1. กษิดิ์เดช ทีรคานนท์

1.2.6. เปาโล วินิจ(2489-2564) - ยี่ล้วน พัฒนธิติกานต์(กังก๋ง)
        1.2.6.1. ปฏิภาณ - เมธานี กังก๋ง
              1.2.6.1.1. ภู
              1.2.6.1.2. ภีม
        1.2.6.2. วาณุภาพ
        1.2.6.3. นพ.ปุณยธร(เบิร์ด)- ณัฐธภรณ์ พัฒนธิติกานต์
              1.2.6.3.1. ยูมี
              1.2.6.3.2. คีตะ

1.2.7. ยอห์น เอิ๊ด ประสาท(2491-2559) - เทเรซา เตือนตา กังก๋ง
        1.2.7.1. วิรัชสันต์(ต้อม) กังก๋ง
        1.2.7.2. มารีอา สุจิตรา(ตุ๊ก) กังก๋ง -ว่าที่ ร.ต.วิษณุ เฉลยจรรยา
              1.2.7.2.1. เทเรซา อรุณแสง(แจน) - มนัสวัต บุตรดาวงษ์

1.2.8. วนิดา(อิ้ด) กังก๋ง

1.2.9. ธรรมนูญ กังก๋ง

1.2.10. การุณา(แมว) กังก๋ง

กลับหน้าหลัก