ครอบครัว "นางบุญเรือง - นายศรีนวล ทองอำไพ"
   

มอนิกา บุญเรือง ทองอำไพ(อายุ 64 ปี)  
        ชาตะ 29 ก.ย. 2468  
        มรณะ 15 ก.ย. 2532  
ยอห์นบัปติสต์ ศรีนวล ทองอำไพ(อายุ 96 ปี) 
ชาตะ 1 มี.ค. 2465             
มรณะ 23 ก.ค. 2561


ทายาทรุ่นที่ 3       

1.6.1. ซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพ

1.6.2. เทเรซา เบญจา ทองอำไพ (เสียชีวิตในวัยทารก)

1.6.3. ซิสเตอร์มาร์การิต อุรษา ทองอำไพ

1.6.4. เอลิซาเบธ รัชนี - ฟิลิป นิระมิตร ชวนใช้(2495-2535)
        1.6.4.1. นรินทร(ใหม่) ชวนใช้
        1.6.4.2. ณัชชาพร ชวนใช้

1.6.5. ฟรังซิสโก อนุสรณ์ - มารีอาเทเรซา ประภาพินท์ ทองอำไพ
        1.6.5.1. ปรวรรณ ทองอำไพ(ปอ)
              1.6.5.1.1. ด.ช.ปรวี ทองอำไพ
        1.6.5.2. ปิยนันท์ ทองอำไพ
        1.6.5.3. ปัณชณิต ทองอำไพ

1.6.6. ซิสเตอร์โกเล็ตตา คนึงนิตย์ ทองอำไพ

1.6.7. มักดาเลนา นงค์การักษ์ ทองอำไพ

1.6.8. การ์ซีมีร์ อำนวยศิลป์ ทองอำไพ

1.6.9. เทเรซา สำอางค์ ทองอำไพ


กลับหน้าหลัก