ครอบครัว "นางบุญเรือง - นายศรีนวล ทองอำไพ"

 

นายศรีนวล ทองอำไพ
มอนิกา บุญเรือง ทองอำไพ(อายุ 64 ปี)
        ชาตะ 29 ก.ย. 2468
        มรณะ 15 ก.ย. 2532

 

ทายาทรุ่นที่ 3

1.6.1. ซิสเตอร์ สุภา ทองอำไพ

1.6.2. เบญจา ทองอำไพ (เสียชีวิต)

1.6.3. ซิสเตอร์ อุรษา ทองอำไพ

1.6.4. รัชนี - ฟิลิป นิมิต ชวนใช้(2495-2535)
        1.6.4.1. นรินทร ชวนใช้
        1.6.4.2. ณัชชาพร ชวนใช้

1.6.5. ฟรังซิสโก อนุสรณ์ - มารีอาเทเรซา ประภาพินท์ ทองอำไพ
        1.6.5.1. ปรวรรณ ทองอำไพ
              1.6.5.1.1. ด.ช.ปรวี ทองอำไพ
        1.6.5.2. ปิยนันท์ ทองอำไพ
        1.6.5.3. ปัณชณิต ทองอำไพ

1.6.6. ซิสเตอร์ คนึงนิตย์ ทองอำไพ

1.6.7. นงค์การักษ์ ทองอำไพ

1.6.8. อำนวยศิลป์ ทองอำไพ

1.6.9. สำอางค์ ทองอำไพ


กลับหน้าหลัก