ครอบครัว "เนี๊ยด - สว่าง นิตยธรรม"
     

     อักเนส เนี๊ยด นิตยธรรม(อายุ 79 ปี)   
        ชาตะ 18 พ.ย. 2475   
        มรณะ 8 พ.ค. 2554    
ยอห์นบอสโก สว่าง(กวง) นิตยธรรม(อายุ 87 ปี)
ชาตะ 18 ต.ค. 2472          
มรณะ 23 ส.ค. 2559

ทายาทรุ่นที่ 3   

1.8.1. ระเบียบ(ตุ้ม) นิตยธรรม
        1.8.1.1. เกศราภรณ์ - วรรมณฑ์ วรพัฒน์วงศ์       
        1.8.1.2. วิไลพร อินทปัทม์

1.8.2. อันตน วินัย นิตยธรรม (2496-2547)

1.8.3. ไพฑูรย์ - บุญผ่อง นิตยธรรม
        1.8.3.1. ศิริขวัญ นิตยธรรม(ชมพู่) - ธนา ดั่งธนกุล(เต้)
             1.8.3.1.1. ด.ญ.ดานิกา ดั่งธนกุล
        1.8.3.2. พิมพ์ผกา นิตยธรรม

1.8.4. นิตยา - ดร.วีรพันธ์ พันธ์วิไล
        1.8.4.1. วีริยา(เกรท) พันธ์วิไ

1.8.5. ยอห์น บอสโก ถาวร(บูรณ์) นิตยธรรม(2504-2548)

1.8.6. อัมพรศรี - ไกรวุฒิ แซ่โล้ว
        1.8.6.1. ปฑิตา แซ่โล้ว - ดร.เดวิด ลี
        1.8.6.2. ณัฐวุฒิ แซ่โล้ว

1.8.7. ไพรินทร์ - ร.ต.ต.มานิตย์ ทัศนัย
        1.8.7.1. สุนิสา(ปรุง) - ณัฐพงษ์ จุลศักดิ์
              1.8.7.1.1. ศิรภัสสร จุลศักดิ์
              1.8.7.1.2. ปรรสร จุลศักดิ์

1.8.8. รุ่งเรือง - ด.ต.คมกริช ประดิษฐ
        1.8.8.1. พญ.รติพร(ข้าวโพด) ประดิษฐ - นพ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์
              1.8.8.1.1. ด.ญ.ทิฆา ฉัตรไชยาฤกษ์
        1.8.8.2. กรกฤช(ข้าวโอ๊ด) ประดิษฐ

1.8.9. สมนาม นิตยธรรม

1.8.10. ประเสริฐ - พรรณี นิตยธรรม
        1.8.10.1. ศจิภา นิตยธรรม(เปิ้ล)
        1.8.10.2. ประริพันธ์ นิตยธรรม(ปาล์ม)

1.8.11. วราภรณ์(หน่อย) - ฉลอง ยะเครือ
        1.8.11.1. ธนากร ยะเครือ

กลับหน้าหลัก