ครอบครัว "ฮั้ว - ทองดี กังก๋ง"

ยอห์น ฮั้ว กังก๋ง (อายุ 56 ปี)
ชาตะ 13 พ.ค.2437      
มรณะ 6 ก.พ.2493      
อักแนส ทองดี กังก๋ง (อายุ 92 ปี)
        ชาตะ -- -- 2439
       มรณะ 27 ก.ย.2531

ทายาทรุ่นที่ 2

3.1. นิโคเลา จิต - มารีอา เมือง กังก๋ง(อายุ 84 ปี)
        3.1.1. ประจวบ
                3.1.1.1. หทัยรัตน์ ยิ้มสุวรรณ(ไก่)
                3.1.1.2. ยอดรัก(หนุ่ม) - สุธาดา ศรีภาวินทร์
                      3.1.1.2.1. ยอดดวงกมล(บูม)
                      3.1.1.2.2. ยอดชนก(บีมบีม)
                3.1.1.3. ดารารัตน์ แซ่เจ็ง(นก) (2516-2553)
        3.1.2. อุทัย
        3.1.3. มณฑล
        3.1.4. สาคร
        3.1.5. สุพรรณ(จุ่น) - ปลานา ณอภิวันทา(กังก๋ง)
                3.1.5.1. สุภาภรณ์ (บุ๋ม) - สุรศักดิ์
                      3.1.5.1.1. ปวีณ์ธิดา(ปาล์มี่)
                3.1.5.2. สุพัตรา (เปิ้ล)
                3.1.5.3. สาวิตรี (ป่าน) ณอภิวันทา
                      3.1.5.3.1. กวินนาฏ(ปันปัน)
                      3.1.5.3.2. ธัญจิรา(ปิงปิง)
                3.1.5.4. สาธินี (ปาย)
        3.1.6. พนัส(แฮ่ม)
        3.1.7. นิคม
        3.1.8. รัตนาภรณ์(ป็อก)

3.2. เปโตร เชิด - เชชีลีอา กิมชุน เสรีพรพงศ์(กังก๋ง)

3.3. มารีอา สาลี่ (อายุ 31 ปี) - เปโตร ลา สุขสำราญ
        3.3.1. ซิสเตอร์ ถวิล เสรีพรพงศ์
        3.3.2. วัลลี(อ๊อด) - ประดิษฐ์ อยู่แช่ม
                3.3.2.1. วลัยพร - ปริญญา กิจนิตย์ชีว์
                      3.3.2.1.1. ปัญจพร
                      3.3.2.1.2. ปฏิพัทธ์
                      3.3.2.1.3. ปริยพงศ์
                3.3.2.2. ประทีป - เอื้ออารี อยู่แช่ม
                      3.3.2.2.1. ปรัชญา อยู่แช่ม
                3.3.2.3. วรัญญา - สมหมาย ศิริเดชวัฒนา
                      3.3.2.3.1. ชัชพน
                      3.3.2.3.2. อชิรญา
        3.3.3. เฉลียว
        3.3.4. วันชัย
        3.3.5. เฉลิม - เล็ก
                3.3.5.1. ศิริวรรณ
                3.3.5.2. ธวัชชัย

3.4. นายชอบ - เทเรซา สมรวม กังก๋ง

3.5. นางอำภา กังก๋ง
        3.5.1. สมุทร(ตึ้ม) - ฉลอม(แอ๊ว) กังก๋ง
              3.5.1.1. อัมพร - ชาญชัย ฉายบุ
                  3.5.1.1.1. ชยพล ฉายบุ
                  3.5.1.1.2. ชวัลวิทย์ ฉายบุ
              3.5.1.2. เยาวลักษณ์ - ศักดิ์ชัย ม่วงภาษี
                  3.5.1.2.1. รัชพล(ซัน) ม่วงภาษี
        3.5.2. เปโตร บัญชา กังก๋ง(2496-2540)
        3.5.3. อรุณศรี(ฉิ้ง)

3.6. เปโตร โชติ(หรั่ง)(2475-2533) - นางเอ็นดู กังก๋ง
        3.6.1. เชิงศักดิ์ - อารยา กังก๋ง
              3.6.1.1. คริสต์มาส กังก๋ง
        3.6.2. พชร(หม่อง) กังก๋ง
        3.6.3. ชนะชนม์(ทู่) กังก๋ง
        3.6.4. ศิริพร กังก๋ง
        3.6.5. ดารณี กังก๋ง
        3.6.6. พิเชษฐ์ กังก๋ง

3.7. นางองุ่น (เสียชีวิต)

3.8. นางประจักษ์ - นายสุนทร อุนาภีร์
        3.8.1. ตุ๊กตา
        3.8.2. พร

กลับหน้าหลัก