ครอบครัว "ชอบ - เทเรซา สมรวม กังก๋ง"

ลูกา ชอบ กังก๋ง
เทเรซา สมรวม กังก๋ง (อายุ 77 ปี)
          ชาตะ -- -- 2479
        มรณะ 24 เม.ย. 2556

 

ทายาทรุ่นที่ 3

3.4.1. สมบูรณ์(ต๋อย) - ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
        3.4.1.1. ธิติกานต์(เตย) - ก้อง นวสุขารมย์      
             3.4.1.1.1. กานต์ณกมล นวสุขารมย์(กะทิ)
        3.4.1.2. ปาลทัต พุทธชัยยงค์(ตาล)

3.4.2. สมบัติ - วรรณลออ กังก๋ง
        3.4.2.1. พงศ์พัฒน์ กังก๋ง
        3.4.2.2. พรไพลิน กังก๋ง
        3.4.2.3. เอกพัฒน์ - สุชัญญา กังก๋ง

3.4.3. สมชาย - นิชชา กังก๋ง

3.4.4. สมลักษณ์(เหมียว)- ทวี พุกหอม
        3.4.4.1. ลักษวี พุกหอม

3.4.5. สมโภชน์ กังก๋ง

3.4.6. วราภรณ์(โอ๋) - ดาวรุ่ง โฉมศรี
        3.4.6.1. ภูดิษฐ์ โฉมศรี
        3.4.6.2. ภรณ์ดาว โฉมศรี

 

กลับหน้าหลัก