ครอบครัว "ลูกา ชอบ - เทเรซา สมรวม กังก๋ง"

ลูกา ชอบ กังก๋ง(อายุ 94 ปี)
ชาตะ 13 ต.ค.2470
มรณะ 20 พ.ค.2564

เทเรซา สมรวม กังก๋ง(อายุ 77 ปี)
          ชาตะ -- -- 2479
        มรณะ 24 เม.ย.2556

 

ทายาทรุ่นที่ 3

3.4.1. สมบูรณ์(ต๋อย) กังก๋ง - ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
        3.4.1.1. ธิติกานต์(เตย) - ก้อง นวสุขารมย์      
             3.4.1.1.1. กานต์ณกมล นวสุขารมย์(กะทิ)
        3.4.1.2. ปาลทัต พุทธชัยยงค์(ตาล)

3.4.2. สมบัติ - วรรณลออ กังก๋ง
        3.4.2.1. ยอห์นบัปติสต์ พงศ์พัฒน์ - กรกันยา กังก๋ง
        3.4.2.2. เทเรซา พรไพลิน กังก๋ง
        3.4.2.3. เอกพัฒน์ - สุชัญญา กังก๋ง

3.4.3. สมชาย - นิชชา กังก๋ง

3.4.4. สมลักษณ์(เหมียว) กังก๋ง - ทวี พุกหอม
        3.4.4.1. ลักษวี พุกหอม(มิงค์)

3.4.5. สมโภชน์ - แพรวพรรณ กังก๋ง

3.4.6. วราภรณ์(โอ๋) กังก๋ง - ดาวรุ่ง โฉมศรี
        3.4.6.1. ภูดิษฐ์ โฉมศรี
        3.4.6.2. ภรณ์ดาว โฉมศรี

กลับหน้าหลัก