ครอบครัว " ชุนเลี้ยง - ซิ้วหัน แซ่โล้ว"

ยวง ชุนเลี้ยง(ตี๋) แซ่โล้ว(อายุ 65 ปี)
ขาตะ 1 ก.ย.2467        
มรณะ 20 ก.ย.2532       
     อันนา ซิ้วหัน แซ่โล้ว(อายุ 74 ปี)
           ชาตะ 9 ต.ค.2466
          มรณะ 30 พ.ย.2540

ทายาทรุ่นที่ 3

4.2.1. บาร์โธโลมิว ไพโรจน์(ฮ้อ) - นางเทเรซา ทองเจือ  แซ่โล้ว(แซ่ตั้ง)
        4.2.1.1. นายลูกา ทวีศักดิ์(หมู) - นางเชชีลีอา จรรยา  แซ่โล้ว
              4.2.1.1.1. ด.ญ.ปัทมาพร(ออย)  แซ่โล้ว
              4.2.1.1.2. ด.ญ.ปัณณิตา(อิง)  แซ่โล้ว
        4.2.1.2. นางเสาวณี(ปู)   - นายพิเชียร พัวเพิ่มพูนศิริ  
              4.2.1.2.1. ด.ช.อาท
              4.2.1.2.2. ด.ญ.เอม
        4.2.1.3. นางปาณนิภา(ก้อย)   - นายดัสนัย  วรรณศรี
              4.2.1.3.1. ด.ช.ปัญญากร  วรรณศรี
              4.2.1.3.2. ด.ญ.เปมิกา(เปรม)  วรรณศรี

4.2.2. นายฟรังซิส ไพศิษ(ไล้) - อังเยลา แสงงาม แซ่โล้ว
        4.2.2.1. นายยอห์น บอสโก เอกมล(เอก)  - อักแนส เจนจิรา แซ่โล้ว
              4.2.2.1.1. ด.ช. ยอห์น บอสโก อานนท์(อาร์ม)   แซ่โล้ว

4.2.3. นายกรีซันโต ไพรัช(รถ) - นางโรซา ดาเวศ แซ่โล้ว
        4.2.3.1. นายยอแซฟ ชัยวัฒน์(เต้ย)  - นางอันนา กิติมา(กิ๊ฟ)  แซ่โล้ว 
              4.2.3.1.1. ด.ช.มีคาแอล ณภัทร(กัตโต้)   แซ่โล้ว
        4.2.3.2. บาทหลวงเปโตร ชิตพล  แซ่โล้ว (peterchitphon@gmail.com)
        4.2.3.3. น.ส.มารีอา ปัญจาภรณ์(ปุ้ม)  ภูภัษชา

4.2.4. นางเทเรซา สุจิรา(แดง) - นายยอห์น บอสโก เทียมชัย  ศรีมงคล
        4.2.4.1. นายยอแซฟ สิริพงศ์(พงศ์)  ศรีมงคล - ฐิติพร  จันทโรธร
        4.2.4.2. นายยอแซฟ อนุกูล(เหน่ง)  ศรีมลคล - พัชรี  ศรีอุทรวงศ์ 
              4.2.4.2.1. ด.ช.ยอห์น บอสโก ธนกิจ  ศรีมงคล
              4.2.4.2.2. ด.ญ.มารีอา ปรีชยา  ศรีมงคล
        4.2.4.3. นางมารีอา ธิติมา(นุช)  ศรีมงคล - นายสงกรานต์  บัวคำภา
              4.2.4.3.1. ด.ญ.มารีอา ธัญลักษณ์ บัวคำภา

4.2.5. นายเปาโล ไพยนต์(แป๊ะ) - นางมารีอา เบญจมาศ(จิ๋ม)   แซ่โล้ว
        4.2.5.1. นายเปโตร เอกภพ(โต)  - นางอุมาวดี (จอย)  แซ่โล้ว
              4.2.5.1.1. สุณัฏฐา(ทอฝัน) แซ่โล้ว
        4.2.5.2. ซิสเตอร์แบร์นาแด็ต อุทุมพร(เก๋)  แซ่โล้ว
        4.2.5.3. น.ส.เทเรซา ชลธิชา(กุ๊ก)   แซ่โล้ว

4.2.6. นายยอแซฟ มกรา(ทุย) - นางอักแนส สายพิณ(เปิ้ล)  แซ่โล้ว
        4.2.6.1. นายเปโตร ดิลก(ดำ) แซ่โล้ว (เสียชีวิต)
        4.2.6.2. น.ส.โรซา นิตยา(นิต) แซ่โล้ว - นายศรณ์รังสรรค์ ตนานุประวัติ
        4.2.6.3. น.ส.เทเรซา กนกวรรณ(ปาน)  แซ่โล้ว

4.2.7. นายยอห์น บอสโก สมศักดิ์(ปุ้ย) - นางแบร์นาแด๊ต พรนภา(ปู)  แซ่โล้ว
        4.2.7.1.นางอักแนส ปาริชาติ(นก) แซ่โล้ว - นายชนัทธนันต์ ธนัทพงศ์พลิน
              4.2.7.1.1. ด.ช.ยอห์น บอสโก พีรบูรณ์  ธนัทพงศ์พลิน
              4.2.7.1.2. ด.ญ.อักแนส วิรัลภัชร  ธนัทพงศ์พลิน
        4.2.7.2. นางเทเรซา สุจิตรา(นุ่น)  แซ่โล้ว - นายพลกิจ  ชื่นจิตร
        4.2.7.3. ด.ช.กรกฎ(หน่อย)  แซ่โล้ว (เสียชีวิต)
        4.2.7.4. นายยอห์น บอสโก ศรัณย์(เป้ง)  แซ่โล้ว

4.2.8. นางเทเรซา สุกัญญา(ปุ๊)  - นายเรนาโต   ชัยวุฒิ  โกมล(เสียชีวิต)
        4.2.8.1. น.ส.มารีอา อุทัยวรรณ(อุ)  โกมล
        4.2.8.2. นายอันตนนีโอ วีรศักดิ์(ปอ)  โกมล
        4.2.8.3. นายฟรังซิส เซเวียร์ ธนบดี(เป้)  โกมล

4.2.9. นายฟรังซิส เซเวียร์ ประวี(ปื๊ด)- นางมารีอา อรุณี  แซ่โล้ว(ฮกเจริญ)
        4.2.9.1. นายยอห์น บอสโก อนุกูล(ปิ้ง)  แซ่โล้ว - สุกัญญา(อ้อม) โพธิรักษ์
              4.2.9.1.1. ด.ญ.พรรณกร แซ่โล้ว
        4.2.9.2. นายดอมินิก กฤษดา(ปอนด์)  แซ่โล้ว
        4.2.9.3. น.ส.เทเรซา กมลชนก(ปอย)  แซ่โล้ว

 

กลับหน้าหลัก