ครอบครัว " อนันต์(คี่ลิ้น) - มารีอา จำ แข็งกิจ"

อามาโต อนันต์(คีลิ้น) แข็งกิจ(อายุ 58 ปี)
(2470 - 2528)        
    มารีอา จำ แข็งกิจ(อายุ 87 ปี)
          (2472 - 2559)

ทายาทรุ่นที่ 3

4.3.1. ลูซีอา อารีย์ แข็งกิจ -นายไพรินทร์ คงมณี
         4.3.1.1. ยุวลี คงมณี - นายสมพร เสนาะพล
                 4.3.1.1.1. ไอรินทร์ แตงพันธ์
                 4.3.1.1.2. สพลดนัย แตงพันธ์
         4.3.1.2. พัชนี คงมณี - นายสมพงษ์ เสนาะพล
                 4.3.1.2.1. พัชรา เสนาะพล
                 4.3.1.2.2. จีราภัทร เสนาะพล

4.3.2. เปโตร วิศิษฐ์ - มารีอากอแรตตี กุหลาบ แข็งกิจ
        4.3.2.1. อันนา รุ่งทิวา แข็งกิจ - ยอห์นบอสโก ปรัชญา สุวรรณโรจน์
        4.3.2.2. อิกญาซีโอ กฤษณะ แข็งกิจ (เสียชีวิต)
        4.3.2.3. เบเนดิกโต วิชชุกร แข็งกิจ

4.3.3. ด.ญ.นาวิด แข็งกิจ (เสียชีวิต)

4.3.4. กาทารีนา นันทา แข็งกิจ

4.3.5. ยอห์นบอสโก กิตติเดช(วิสูตร) แข็งกิจ - เทเรซา นิภาพร สุธีวิบูลย์รักษ์
        4.3.5.1. อันตน ชาคริต ฮิลเดอบรานด์
        4.3.5.2. แบร์นาแด็ท วรรณนิภา แข็งกิจ
        4.3.5.3. มารีอา ภัทรพร แข็งกิจ

4.3.6. ซิสเตอร์เทเรซา สุภาวดี แข็งกิจ

4.3.7. ชีปรีอาโน ศิลป์ - เทเรซา เกษร แข็งกิจ
        4.3.7.1. เทเรซา ธีรตา แข็งกิจ (2533-2554)
        4.3.7.2. มีคาแอล วีรพันธ์ แข็งกิจ(ปาร์ค) - มิลยา สินธนู(เค๊ก)

4.3.8. กาทารีนา ชูศรี (แข็งกิจ) - นายสมควร ชมเอ
        4.3.8.1. เชชีลีอา วิรชา ชมเอ
        4.3.8.2. มารีอา ชลธิชา ชมเอ
        4.3.8.3. มีคาแอล รัชชานนท์ ชมเอ

4.3.9. แบร์นาแด็ท นรากร(สมหมาย) (แข็งกิจ)- นายอนุชา โชติจักรดิกุล

4.3.10. เทเรซา อภัสนันท์ (แข็งกิจ) - ยอแซฟ พงศ์รภัส โสทน
        4.3.10.1. ดอมินิกซาวีโอ จักราวุธ โสทน (เสียชีวิต)
        4.3.10.2. กาทารีนา ภิญญลักษณ์ โสทน
        4.3.10.3. ยอห์นบอสโก เบญจมินทร์ โสทน

4.3.11. เปโตร ศุภฤกษ์ แข็งกิจ

4.3.12. เทเรซา นวลจันทร์(แข็งกิจ) - มนัสชัย อินทร์ปัญญา
        4.3.12.1. อันตน กันตภณ อินทร์ปัญญา

4.3.13. ยวงมีคาแอล ประสงค์ - นางธิติมา แข็งกิจ
        4.3.13.1. มาร์การิตาแห่งสก๊อตแลนด์ จันทิมา บางศิริ

 

กลับหน้าหลัก