รูปภาพบรรพบุรุษที่ไม่มีครอบครัว

อักเนส บุญยืน(บุ๋น) กังก๋ง (อายุ 91 ปี)
ชาตะ -- -- 2440
มรณะ 29 ก.ย. 2531

 
ซิสเตอร์ เลาเลนตี โสม ผลปรีชา (อายุ 92 ปี)
ภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ (คลองเตย)
ชาตะ 7 ม.ค.2447
มรณะ 1 ก.ค.2539
เปาโล ตง กังก๋ง (อายุ 67 ปี)
ชาตะ -- -- 2449
มรณะ 31 พ.ค. 2516
 
กลับหน้าหลัก