หน้า 1 2 3
 
 
 
 
รายชื่อผู้ทำบุญสร้างซุ้มและประตูสเตนเลส
1. ครอบครัวคุณวันทนี อยู่นาน (ประตูสเตนเลส)
70,000.-
2. คุณครูสันทนา เทาลิ้ม (ประตูสเตนเลสสนามฟุตบอล)
50,000.-
3. ครอบครัวคุณวิภา ทรัพย์เย็น (ซุ้มประตู)
49,000.-
   
รายชื่อผู้สร้างกำแพงวัดห้วยลึก ช่องละ 7,000 บาท
1. ครอบครัวคุณมณฑล - ซิวเสาะ ทรัพย์เย็น
21,000.-
2. ลูกหลานก๋งผิน - ย่าถนอม จำนวน 2 ช่อง
14,000.-
3. ร.ต.ต.ธนวัฒน์ ค้วนเครือ
7,000.-
4. คุณชุนอี่ ช้อยเครือ
7,000.-
5. อุทิศลูกา โหงว-คลารา พริกไทย กู้ทรัพย์
7,000.-
6. อุทิศสเตฟาโน เย็น-มารีอา ละมัย สุขสุถ้อย
7,000.-
7. อุทิศมีคาแอล ไล้-อันนา สาคร กู้ทรัพย์(วันนัด)
7,000.-
8. อุทิศอังเยลา วิรุฬ, อันนา สาคร กู้ทรัพย์ (อาวรณ์)
7,000.-
9. ครอบครัวคุณสมบูรณ์ กู้ทรัพย์
7,000.-
10. ครอบครัวคุณณรงค์-สะอิ้ง กู้ทรัพย์
7,000.-
11. ครอบครัวคุณพยุง-สำเนียง กู้ทรัพย์
7,000.-
12. ครอบครัวคุณชนินทร์-ทัศนีย์ กู้ทรัพย์
7,000.-
13. ครอบครัวคุณส้มเช้า กู้ทรัพย์
7,000.-
14. ครอบครัวคุณวนิดา เนื่องจำนงค์
7,000.-
15. ครอบครัวคุณปรีชา-ประนอม นิลเพ็ชร
7,000.-
16. ครอบครัวคุณสุนันท์-อมรรัตน์ เหมบุตร
7,000.-
17. ครอบครัวคุณวีระ-ยุลี ปิตยานนท์
7,000.-
18. ครอบครัวคุณไพรัช ทรัพย์เย็น
7,000.-
19. ครอบครัวคุณเซเวน-บุศริน มาร์คูลา
7,000.-
20. ครอบครัวคุณลัดดา ทรัพย์เย็น
7,000.-
21. ครอบครัวคุณสุนีย์ ทรัพย์เย็น
7,000.-
22. ครอบครัวคุณวลัยลักษณ์ ทรัพย์เย็น
7,000.-