ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอีเล็กโทนสำหรับใช้ในมิสซานอกสถานที่ ราคาเครื่องละ 31,000 บาท ขอขอบคุณครอบครัวคุณจงรักษ์ สุทธิรัตนากร ร่วมบริจาค 10,000 บาท กองทุนผู้ล่วงลับ 21,000 บาท