ดอนกระเบื้อง เป็นตำบลหนึ่งในเขต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ชื่อ “ดอนกระเบื้อง” นั้นมาจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ดอน แรกเริ่มเป็นป่ารก ชาวบ้านในสมัยแรกเริ่มมักปลูกยาสูบ ทำไร่ ทำนา ประกอบกับสมัยนั้นมีแมลงชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ตัวกระเบื้อง” อยู่เป็นจำนวนมาก มักชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน ตามหลังคาบ้าน ตามร่อง หรือช่องต่างๆ ของบ้าน แต่ในปัจจุบันนี้ไม่พบตัวกระเบื้องนี้แล้ว
เส้นทางแห่งความเชื่อคริสตชน ของวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อาจแบ่งออกได้เป็น 3 สมัย นั่นคือ


1.สมัยปกครองโดย คณะพระสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.) (เริ่ม ค.ศ.1835-1928)
2.สมัยปกครองโดย คณะพระสงฆ์ซาเลเซียน (เริ่ม ค.ศ. 1928-1969)
3.สมัยปกครองโดย พระสงฆ์ไทยพื้นเมืองสังฆมณฑลราชบุรี (เริ่ม ค.ศ. 1969 - ปัจจุบัน)

สมัยเริ่มวางรากฐานความเชื่อกลุ่มคริสตชนดอนกระเบื้อง

โดยพระสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.)  ค.ศ.1835-1928

ปี ค.ศ. 1835

คริสตชนชาวจีนครอบครัวหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวชื่อ นายโทมัส กิมที ได้อพยพมาจากกรุงเทพฯ แถบวัดสามเสนในปัจจุบัน มาทำกินในบริเวณดอนกระเบื้อง
ปี ค.ศ. 1845
คุณพ่อ สเตฟาโน อัลบรังค์ (ค.ศ.1845-1846) ได้เดินทางมาพบและโปรดศีลล้างบาป ให้แก่บุตรหลานในครอบครัวนายกิมผู้นี้หลายคน นับแต่นั้นมา เมื่อคุณพ่ออัลบรังค์เดินทางมาเยี่ยมกลุ่มคริสตชนที่นครชัยศรี บางนกแขวกแล้ว ก็จะเลยขึ้นมาเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนที่ดอนกระเบื้องนี้ด้วย 

ปี ค.ศ. 1850

พระสังฆราชปัลเลอกัวได้แต่งตั้งคุณพ่อ มาแรง (ค.ศ.1850-1854)  ซึ่งพักอยู่ที่วัดกาลหว่าร์กับคุณพ่อดือปองค์ ให้เป็นผู้ออกเยี่ยมคริสตชนแถบนครชัยศรี บางนกแขวก และดอนกระเบื้องแทน
ปี ค.ศ. 1856
กลุ่มคริสตชนดอนกระเบื้องได้ร่วมกันสร้างวัดเล็กๆ ขึ้นด้วยไม้ไผ่ (วัดหลังแรก) และถวายให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของอัครเทวดามีคาแอล
ปี ค.ศ. 1864
คุณพ่อยอแซฟ จิน พบว่าจำนวนคริสตชนที่ดอนกระเบื้องนี้ได้เพิ่มขึ้นมาก ท่านจึงได้ตัดสินใจสร้างวัดหลังใหม่ขึ้น (วัดหลังที่สอง)
ปี ค.ศ. 1891
คุณพ่อ มัทธิว ทาร์ดีเวล (ค.ศ.1891-1906) รับหน้าที่เจ้าอาวาสองค์ต่อมา ท่านได้วางโครงการเพื่อสร้างวัดหลังถาวรขึ้น (วัดหลังปัจจุบัน) ตามแบบของวัดบางนกแขวก ท่านใช้เวลาราว 4 ปี ในการหาทุน และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ทั้งในและต่างประเทศ

8 พ.ค.1904

มี พิธีเสกวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง หลังปัจจุบันนี้อย่างสง่า โดยมีพระสังฆราชหลุยส์ เวย์ ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาเป็นประธานในพิธีโมทนาคุณพระเป็นเจ้า
ปี ค.ศ. 1905
เมื่อเสกวัดหลังปัจจุบันแล้ว คุณพ่อทาร์ดีเวลก็ได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์สองชั้นที่เป็นอิฐขึ้นอีกด้วย
ปี ค.ศ. 1906
คุณพ่อทาร์ดีเวลเปิดโรงเรียนขึ้นหลังหนึ่ง มีฝาเป็นไม้ พื้นเป็นคอนกรีต ซึ่งเป็นโรงเรียนถาวรปานกลาง แล้วจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนประชาบาลประชาชน ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลดอนกระเบื้อง 1 (นักบุญมีคาแอล)

ปี ค.ศ. 1910

คุณพ่อ เลออง ริชารด์ (ค.ศ.1910-1928) รับหน้าที่เจ้าอาวาสต่อมา คุณพ่อริชารด์ก็ยังไปสร้างวัดหลังแรกที่บางตาล ในปี ค.ศ.1912 โดยความช่วยเหลือของหลวงสิทธิ์ เทพการ ทั้งยังได้ขยายงานออกไปทางบ้านโป่งโดย โดยซื้อที่ดินเอาไว้แปลงหนึ่ง หลังท่านย้ายจากดอนกระเบื้อง มอบงานให้แก่คณะซาเลเซียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.1929 ท่านได้ไปบุกเบิกงานที่หนองหิน เปิดโรงเรียน และสร้างและเปิดวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน และทำพิธีเสกโดยพระสังฆราชเปร์รอส วันที่ 22 ก.ค.1928 หลังจากนั้นคุณพ่อริชารด์ ได้ขยายงานไปในตัวเมืองนครปฐมใกล้สนามจันทร์ และสร้างวัดพระคริสตราชาได้สำเร็จในปี ค.ศ.1937

ฟูมฟักความเชื่อให้เติบใหญ่
สมัยคณะซาเลเซียน ปกครองดูแลสังฆมณฑลราชบุรี  ค.ศ.1928-1969

ปี ค.ศ. 1928
คุณพ่อ ยอแซฟ ปีนัฟโฟ (ค.ศ.1928-1933) เดินทางมาถึงวัดดอนกระเบื้อง และได้พักอยู่กับคุณพ่อริชารด์เพื่อเรียนรู้จักกับสถานการณ์ต่างๆของวัด ถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์คณะซาเลเซียองค์แรก ที่มาดูแลวัดดอนกระเบื้อง และนับเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 5 ที่อยู่ประจำ

ปี ค.ศ. 1934

วันที่ 1 เมษายน : คุณพ่อกาเยตาโน ปาซอตตี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆรักษ์ผู้ปกครองมิสซังราชบุรีโดยสิทธิ์ขาด
ปี ค.ศ. 1941
วันที่ 24 มิถุนายน : พระสังฆรักษ์กาเยตาโน ปาซอตตี ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช จากพระสังฆราชแปร์รอส ถือเป็นพระสังฆราชองค์แรกของมิสซังราชบุรี

ปี ค.ศ. 1943

คุณพ่อ กอนส์ตันโซ กาวัลลา (ค.ศ. 1943-1944) ได้มารับหน้าที่เจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้องต่อจากคุณพ่อเลาเรนเต ส่วนสถานการณ์บ้านเมืองยังมีความยาก ลำบาก เนื่องจากภาวะสงคราม

ปี ค.ศ. 1950

คุณพ่อ อเล็กซันโดร มาริงโกนี (ค.ศ.1950-1952) รับหน้าที่เจ้าอาวาสต่อจากคุณพ่อมาร์เกซี

ปี ค.ศ. 1951

วันที่ 29 มิถุนายน : คุณพ่อเปโตร คาเร็ตโต เจ้าคณะซาเลเซียนในสมัยนั้น ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชของมิสซังราชบุรี สืบต่อจากพระสังฆราช  กาเยตาโน ปาซอตตี โดยพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง แห่งมิสซังกรุงเทพฯ ที่วัดบางนกแขวก
ปี ค.ศ. 1953
คุณพ่อเปาโล สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล (ค.ศ.1953-1960) รับหน้าที่เจ้าอาวาสองค์ต่อมา ท่านถือเป็นพระสงฆ์ไทยพื้นเมืององค์แรก ที่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้อง

เสริมสร้างความเชื่อคริสตชนให้มั่นคง
สมัยพระสงฆ์ไทยพื้นเมือง ปกครองดูแลสังฆมณฑลราชบุรี  ค.ศ.1969-ปัจจุบัน

ปี ค.ศ. 1969
วันที่ 12 กรกฎาคม : พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ได้ประกาศแบ่งสังฆมณฑลราชบุรีออกเป็น 2 สังฆมณฑล คือ สังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคุณพ่อโรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล เป็นประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
ปี ค.ศ. 1974
คุณพ่อบอนีฟาส วิศิษฐ์ สินสมรส (ค.ศ.1974-1976) มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้ององค์ต่อมา
ปี ค.ศ. 1975
วันที่ 17 มกราคม : พระสังฆราชโรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล ได้อภิเษกคุณพ่อยอแซฟ เอก ทับปิง เป็นพระสังฆราชปกครองสังฆมณฑลราชบุรี นับเป็นลำดับที่ 4
ปี ค.ศ. 1976
คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง (ค.ศ.1976-1985) มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อมา คุณพ่อได้เน้นเรื่องกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดดอนกระเบื้อง
ปี ค.ศ. 1985
คุณพ่ออันตน ไพเราะ มนิราช (ค.ศ.1985-1990) มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อจากคุณพ่อสุรินทร์ คุณพ่อได้พยายามสานต่องานของคุณพ่อสุรินทร์เป็นอย่างดี หลังจากพระสังฆราช เอก ทับปิง มรณภาพพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้อภิเษกคุณพ่อยอห์นบอสโก มนัส จวบสมัย เมื่อวันที่ 6 ม.ค.1986 ให้เป็นพระสังฆราชปกครองสังฆมณฑลราชบุรี เป็นลำดับที่ 5
ปี ค.ศ. 1990
คุณพ่อยอห์นบอสโก ประเสริฐ นพคุณ (ค.ศ.1990-1992) เข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาส
ปี ค.ศ. 1992
คุณพ่ออันเดร ปรีชา พลอยจินดา (ค.ศ.1992-1997) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสกลับมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้อง แบบฉบับชีวิตอันเรียบง่ายของคุณพ่อเป็นที่ประทับใจของบรรดาสัตบุรุษ
ปี ค.ศ. 1999
วันที่ 1 พฤษภาคม : คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง (ค.ศ.1999-2002) กลับมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้องอีกครั้ง
ปี ค.ศ. 2002
คุณพ่อเปาโล สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล (ค.ศ. 2002-2003) กลับมาเป็นเจ้าอาวาสอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเวลา 50 ปีผ่านไป
ปี ค.ศ. 2003
คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง (ค.ศ.2003 - 2008) กลับมารับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้อง เป็นสมัยที่ 3 โดยมี คุณพ่อสมควร หมายแม้น เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2004 : เป็นวันฉลองสมโภช 100 ปี ของวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง หลังปัจจุบัน และถือเป็นโอกาสฉลอง 169 ปี ของกลุ่มคริสตชนดอนกระเบื้องอีกด้วย
ปี ค.ศ.2005 พระสังฆราช มนัส จวบสมัยขอลาออกจากตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรีตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้แต่งตั้งให้พระสังฆราช เทียนชัย สมานจิต รักษาการแทนพระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี จนกระทั้งวันที่ 29 พ.ค.2005 คุณพ่อยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้รับการอภิเษกให้เป็นพระสังฆราชปกครองสังฆมณฑลราชบุรี นับเป็นลำดับที่ 6
ปี ค.ศ. 2008
คุณพ่อเปาโล สมควร หมายแม้น (ค.ศ.2008 - 2012) รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้อง ได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์หลังใหม่แทนที่หลังเดิมที่ใช้งานมายาวนานกว่า 100 ปี แล้วเสร็จและทำพิธีเสกเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2010
ปี ค.ศ. 2012
คุณพ่อยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์ (ค.ศ.2012 - ปัจจุบัน) รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้อง โดยมีคุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสโดยช่วยดูแลวัดนักบุญฟาบีอาโน ห้วยลึก และคุณพ่อวิริยะ สู้เสงี่ยม เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเป็นผู้บริหารโรงเรียนเทพินทร์พิทยา อีกทั้งดูแลวัดนักบุญเปาโลกลับใจ(โพธาราม)ต่อจากคุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม จนกระทั่งปี ค.ศ.2014 คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ ย้ายไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี โดยมีคุณพ่อรุ่งเรือง สารสุข มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแทน วันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.2017 เป็นวันฉลองวัดห้วยลึกครบรอบ 50 ปีของการสร้างวัด ก่อนถึงวัดฉลองสัตบุรุษได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมโดยรอบวัด ได้แก่ สร้างกำแพงรั้วคอนกรีตด้านข้างวัด เปลี่ยนประตูและซุ้มประตูหน้าวัดเป็นสเตนเลส โดยได้รับความร่วมมือจากสัตบุรุษเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติวัด น.ฟาเบียน ห้วยลึก