ภาพสนามหน้าอาคารมัทธิว ทาร์ดิเวล ก่อนการปรับปรุง
ภาพสนามหน้าอาคารมัทธิว ทาร์ดิเวล ภายหลังการปรับปรุง ( ก.พ. 2014)วัดอัครเทวดามีคาแอล 71 ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032-299046

Contact Web-Admin: michaeldkb12@yahoo.co.th