บรรยากาศรอบๆวัด น.เทเรซา

ฉลองวัด น.เทเรซา ห้วยกระบอก

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานมิสซาโอกาสฉลองวัด น.เทเรซา ห้วยกระบอก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2017 โดยมีสัตบุรุษมาร่วมฉลองเป็นจำนวนมาก

(ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่)

ทดสอบวิชาคริสตศาสนา

คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร(ผู้อำนวยการศูนย์คำสอน) พร้อมทีมงานได้พบนักเรียนคาทอลิก ร.ร.เทพวิทยา เพื่อทดสอบวิชาคริสตศาสนา และเพิ่มเติมความรู้ด้านคำสอน เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ย. 2017

น้องต้นบุญรับศีลล้างบาป

คุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์โปรดศีลล้างบาปให้ น้องต้นบุญ(เทเรซา ภัคชัญญา ตาลเจริญ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค.2017 โดยมีเทเรซา ฉัตรกมล พรมแสง เป็นแม่ทูนหัว

(ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่)


วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร. 032-291202

Contact Web-Admin : theresainfant@yahoo.com